Aarhus Universitet —

Iværksætterfortællinger

OUTPUTS

Kampagnefilm
SoMe-ads

UDFORDRING

At fortælle historierne om nogle af de mange succesfulde og innovative iværksættere som kommer fra Aarhus Universitet, og som er med til at ændre verden, uden at folk nødvendigvis kender til dem.

Løsning

En konceptuel ramme omkring en lang række casefilm, hvor vi bruger unikke, enkeltstående fortællinger og samtidig binder dem op på statistikker omkring større tendenser, der ses hos iværksættere fra Aarhus Universitet.

Brandstrategi
Brandstrategi
Konceptudvikling
Filmproduktion
Alle projekter
Afspilningsknap

Udfordring

I foråret 2022 udkom der en stor rapport, som omhandlede Aarhus Universitets bidrag til iværksætteri. Rapporten viste en masse interessante statistikker og tal, som samlet var med til at fortælle en historie omkring deres bidrag. Et bidrag hvor Aarhus Iværksætter fra Aarhus Universitet ligger over gennemsnittet ift. både innovative løsninger, omsætning og ligestilling på tværs af køn. 


Men lad os være ærlige. Hvor mange læser en 47 siders rapport fra IRIS Group? Det er der nok ikke så mange, der gør. Derfor har AU brugt ressourcer på selv at fortælle hovedpointerne fra rapporten på deres egen hjemmeside og gennem deres PR-indsats. I den forbindelse havde de brug for hjælp til at fortælle historierne på sociale medier og gennem videoer på hjemmesiden. 

Løsning

Efter en grundig overvejelse nåede vi frem til at de gode historier ligger forbi tallene. Det er ikke nok at høre om, hvad Aarhus Universitets iværksættere er dygtige til. Den gode historie ligger i, hvordan de er dygtige til det. Hvad er det for nogle mennesker der kæmper for at gøre verden til et bedre sted? Og som formår at forene det med at drive forretning? Hvordan er det nået hertil?


Det var disse historier, som vi besluttede os for var de vigtigste. Derfor gik vi gang med at fortælle dem. Med hjælp fra Aarhus Universitet fik vi adgang til flere iværksættere, som vi kunne bruge til at personificere statistikkerne, og vi har derfor produceret 5 iværksætter-portrætter, som hver især er kurateret efter at skulle passe på de forskellige hovedpointer fra rapporten. 


For at fremme statistikken og landingpagen har vi derfor også indarbejdet de hårde statistikker som afsluttende ramme for de forskellige film. Rent visuelt har vi skabt et koncept med en grafisk genkendelig ramme samt brug af stillbilleder i videoerne, som er med til at fremme serialitet og sammenhæng mellem historierne. 

Resultat

Tilbage til flere cases

Udforsk flere...

u-days —

studie+by

Digital kampagne
Konceptudvikling
Filmproduktion
Alle projekter

Dansk Golf Union —

Engagement og medlemsvækst gennem branded content

Branded content
Brandstrategi
Filmproduktion
Alle projekter