Humanister i Erhvervslivet —

Du er meget mere end dine usikkerheder

Type

Filmproduktion
Brandstrategi
Brugerundersøgelse

UDFORDRING

At skabe et koncept og en film som vækker følelser dybt i målgruppen samt at opfordre humaniorastuderende til at afsøge deres kompetencer i erhvervslivet.

Løsning

En konceptuel ramme om de usikkerheder og følelser, som mange humaniorastuderende sidder med. En reklamefilm, der gennem overdrevne scenarier, opfordrer målgruppen til ikke at lade sig hæmme af usikkerhederne men i stedet kigge ud mod erhvervslivet.

Konceptudvikling
Konceptudvikling
Brandstrategi
Målgruppeundersøgelse
Filmproduktion
Alle projekter
Afspilningsknap

Udfordring

Hvordan får man humaniorastuderende til at engagere sig i en frivillig organisation, som har til formål at bygge bro mellem humanister og erhvervslivet? 


Helt overordnet var det dette spørgsmål, der blev stillet på vores første møde med HiE. De var i tvivl om, hvad der afholder en stor del af deres målgruppe fra at deltage i arrangementer og blive frivillige i foreningen. De manglede forståelse for målgruppen, og så manglede de en måde, hvorpå de kunne trænge igennem til dem. 


Helt konkret ønskede de et output; en film som skulle tale så stærkt til målgruppen og vække så meget interesse, at man fik lyst til at tage næste skridt.

Løsning

Vi startede med at lave en målgruppeundersøgelse, hvor vi havde dybdegående snakke med målgruppen. Her blev det klart, at det der afholder de studerende mest, faktisk ikke er deres manglende interesse, men derimod deres usikkerheder. 


De er usikre på rigtig mange aspekter i erhvervslivet, og derfor er de også bange for at springe ud i det. Dette affødte en masse interessante citater. Citater, som vi hurtigt blev klar over, at vi skulle bruge i det kreative koncept. 


Vi udvalgte derfor de 4 stærkeste citater og besluttede os for at arbejde videre med dem. Herfra gik vi i gang med kreativt at bearbejde kommunikationen. Vi ønskede at gøre mere end blot at fortælle om usikkerhederne. Vi ønskede at vække følelser og underminere usikkerhederne. Vi ville vise de humaniorastuderende, at deres største hæmsko faktisk er deres usikkerheder. 


Resultatet blev et kreativt koncept, hvor vi udpensler det metaforiske i usikkerhederne til et punkt, hvor det bliver tydeligt overdrevet, hvorved usikkerhederne undermineres. Reklamefilmen bruger disse overdrevne eksempler gennem et narrativ, der går fra usikkerhed - bruddet med usikkerhederne - sejren. Altså et narrativ der kommunikerer, at det eneste, der afholder humanister fra at være de bedste, er deres egne usikkerheder. At de er meget mere end deres usikkerheder. 

Resultat

Reklamefilmen endte med at få ekstra sponsorater fra Dansk Magisterforening og Tuborgfondet grundet dens stærke kommunikation. Tuborgfondet bruger aktivt filmen og HIE som eksempel på alt det gode arbejde, den støtter. Vigtigst af alt, så har HiE fordoblet antallet af medlemmer i løbet af 4 måneder fra filmens offentliggørelse. 

Tilbage til flere cases

Udforsk flere...

u-days —

studie+by

Digital kampagne
Konceptudvikling
Filmproduktion
Out of home
Alle projekter

Dansk Golf Union —

Engagement og medlemsvækst gennem branded content

Branded content
Brandstrategi
Filmproduktion
Alle projekter